The Balloon Company
Du har 0 varer i din Handlekurv Gå til kasse
Sikkerhetsregler for helium
Bruksanvisning
 • Monter vedlagte ballong regulatoren på flaskeventilen.
 • Flaskeventilen åpnes sakte.
 • Tre ballongen over regulatoren og bøy denne, slik at ballongen fylles.
 • Etter at ønsket antall ballonger er fylt, stenges flaskeventilen og regulatoren tømmes for gass.
 • Lever flasken og regulatoren tilbake til utsalgsstedet når du har brukt opp gass og ballonger.
 • Aldri transporter eller flytt heliumsflasken med regulatoren montert.

 1. Helium hører til i ballongen - ikke i lungene dine!
  Innhaler ikke helium med vilje, eller la andre gjøre det.
  Helium er ikke brannfarlig eller giftig, men er klassifisert
  som "kvelende". Hvis du fyller lungene med helium,
  vil oksygentilførselen til blodet bli kuttet.
 2. Sørg for at heliumflasken ikke kan velte og skade deg !
  Flasker som velter kan knuse tær, og hvis flaskeventilen blir
  slått av vil flasken bli en rakett.
 3. Bruk alltid egnet ballong ventil/tut!
  ÅPNE ALDRI FLASKEVENTILEN UTEN AT
  BALLONG REGULATOREN ER TILKOBLET. SELV
  DA BØR FLASKEVENTILEN ÅPNES LANGSOMT.

  Pek alltid ballong og ballongregulatoren bort fra deg selv
  og andre personer.
 4. Sørg for forskriftmessig oppbevaring og transport av flasker !
  • Oppbevar flaskene utilgjengelig for barn.
  • Sørg for god ventilasjon ved oppbevaring og transport av flasker.
  • Lekkasje kan føre til luftmangel og besvimelse.
  • Flaskene skal beskyttes mot nedbør, direkte sollys og annen oppvarming.
  • Flaskene bringes i sikkerhet ved brann.
  • Plastkragen beskytter flaskeventilen og skal ikke fjernes.
  • Flasken skal stenges etter bruk selv om den er tom.
 5. La aldri barn håndtere flasker eller regulatorer.

Denne hjemmesiden og alt innhold er eiet av TBC ©2009 The Balloon Company
Epost: hei@theballooncompany.com   Telefon: (+47) 468 99 512